Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vermindering bedrijfsvoorheffing voor statutaire personeelsleden

Vanaf de wedde van januari 2021 hebben statutaire personeelsleden die een belastbare bezoldiging hebben van minstens € 601,50 en maximum € 2 207,43 recht op een vermindering van de bedrijfsvoorheffing van € 6,67.

Als je een vervangingsinkomen voor disponibiliteit wegens ziekte ontvangt, heb je geen recht op deze vermindering.