Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eindejaarsraming: tekort van 4,6% voor begroting in 2023

Publication date
05 februari 2024
Budget

De FOD BOSA heeft een voorlopige raming gemaakt van de budgettaire toestand van ons land voor het afgelopen begrotingsjaar 2023. Het tekort voor de gezamenlijke overheid wordt voor 2023 geraamd op 4,6 % van het bbp of 26,7 miljard EUR.

In vergelijking met de ramingen voor 2023 die waren opgenomen in de algemene toelichting bij de initiële begroting 2024, gaat het om een verbetering met 0,6 procentpunt bbp, waarvan 0,4 procentpunt op het niveau van entiteit I en 0,2 procentpunt op het niveau van entiteit II. Het beter dan verwachte resultaat van entiteit I wordt verklaard door de positieve trend van de geraamde fiscale middelen (iets hogere fiscale ontvangsten en lagere fiscale afdrachten) evenals de hoger dan voorziene onderbenutting van de primaire uitgaven.

De schuldgraad zou in 2023 stijgen met 1,5 procentpunt bbp ten opzichte van 2022 en wordt voorlopig geraamd op 105,8 % van het bbp.

Onder voorbehoud

Hierbij is het belangrijk te benadrukken dat de meeste van de hier gehanteerde gegevens nog altijd ramingen zijn. De cijfers kunnen de komende maanden dus nog evolueren. 

 

Lees de volledige nota over de eindejaarsraming (PDF, 811.06 KB).

Deel dit artikel

Meer nieuws