Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FOD BOSA deelt expertise op event over diversiteit en inclusie

Publication date
14 september 2023

Op 12 september nam de FOD BOSA deel aan een rondetafelconferentie over diversiteit en inclusie op het werk, georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid. Opnieuw een erkenning van onze expertise binnen deze domeinen. Elke dag werken we immers aan een diverse en inclusieve federale overheid.

De FOD Werkgelegenheid organiseerde dit event over diversiteit en inclusie met de steun van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Het event begon met de vertoning van de film ‘The Beach of Enchaquirados’, die vorig jaar de Healthy Workplaces-filmprijs won en een inkijk biedt in het dagelijkse leven van een trans persoon, zowel op als naast het werk.

Verrijkend debat

Na de film vond een verrijkend debat plaats tussen verschillende sprekers uit de non-profitsector en de federale overheid, waaronder Lien Vermeire van de FOD BOSA. De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan bod: zelfexpressie op het werk en het verband met psychosociaal welzijn, lgbtqia+-inclusiebeleid binnen organisaties en een inclusieve organisatiecultuur.

Bovendien was het debatpanel zelf divers samengesteld wat betreft genderidentiteit en professionele achtergrond. Zo voldeed het aan de principes van het Inclusive panels-charter, dat ook door de FOD BOSA ondertekend is en een voorwaarde is om in panels op externe events te zetelen. Aansluitend op het debat volgde, tot slot, nog een receptie waar de aanwezigen de discussie konden voortzetten en volop netwerkten.

Centrum van expertise

Dat de FOD BOSA op dit event aanwezig was, ligt volledig in lijn met onze missie om ondersteuning te bieden aan federale overheidsorganisaties op het vlak van inclusie en diversiteit en hen te inspireren door goede praktijken binnen deze domeinen te delen. De steun die we verlenen, neemt vele vormen aan: de implementatie van actieplannen, hervormingen, de (co-)financiering van projecten, de organisatie van jaarlijkse evenementen en de sensibilisering van federale overheidsmedewerkers. Bovendien zijn we ook de drijvende kracht achter het federaal netwerk diversiteit.

Franstalig event op 28/11

Dit event werd in het Nederlands georganiseerd, maar op 28/11 volgt er nog een gelijkaardig event waar Frans gesproken zal worden. De film ‘The Beach of Enchaquirados’ (origineel in het Spaans) zal dan met Franse ondertitels te zien zijn. Interesse? Schrijf je hier in voor het event.

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Hr-actieplan 2024/2025

    Publication date
    10 april 2024
    In december 2023 lanceerde de FOD BOSA voor de tweede keer een grote enquête over het hr-aanbod van de FOD BOSA en het DG R&O. Het doelpubliek: mandaathouders, P&O-directeurs en hr...