Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: personeelsplanning

Publication date
19 september 2023

Het koninklijk besluit dat de artikels 5 en 6 van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst wijzigt, is op 19 september 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit nieuwe besluit brengt het koninklijk besluit van 7/11/2000 in overeenstemming met de huidige praktijken van de FOD’s en de POD’s op het vlak van personeelsplanning.

Het koninklijk besluit verduidelijkt de verantwoordelijkheden van het directiecomité en de voorzitter van het directiecomité op het vlak van strategische en operationele personeelsplanning. Binnen het besluit wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de begrippen controle, operationele en strategische personeelsplanning.

Voor de federale overheidsdiensten leidt dit besluit niet tot een breuk met de huidige praktijken en het vereist niet dat er onmiddellijk een nieuw operationeel personeelsplan wordt opgesteld. De diensten die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit een operationeel personeelsplan hebben lopen, moeten er eenvoudigweg rekening mee houden dat de eindverantwoordelijkheid voor dit lopende personeelsplan nu bij de Voorzitter berust.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Nieuw jaarverslag vat 2023 samen

    Publication date
    22 april 2024
    Wat bracht het jaar 2023 voor de FOD BOSA? Ontdek de meest markante realisaties van onze organisatie in een nieuw jaarverslag. Omdat het verslag voor het eerst geïntegreerd is op...