Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hr-aanbod verbeterd na enquête

Publication date
26 november 2023
Zoom sur un texte

Eind 2021 lanceerde de FOD BOSA een enquête over het hr-aanbod onder mandaathouders, P&O-directeurs en leden van het hr-netwerk. Met de enquête wilden we de tevredenheid over ons aanbod nagaan en peilen of het voldoende inspeelt op de werkelijke noden. In de resultaten kwamen een aantal verbeterpunten naar voren die leidden tot een actieplan. Daarvan hebben we ondertussen het een en ander gerealiseerd.

Op basis van de resultaten de enquête stelden we een actieplan op om nog beter te kunnen voldoen aan de noden en uitdagingen van ieders organisatie binnen de diverse hr-domeinen.

We geven graag een overzicht van de realisaties in 2022 en 2023 voor dit actieplan (PDF, 94.38 KB).

Mandaathouders, hr-professionals en P&O-stafdirecteurs weten heel goed wat hun organisatie aan hr-ondersteuning van ons nodig heeft en in welke vorm. Daarom zijn we heel dankbaar voor hun input.

We lanceren dan ook een tweede versie van de enquête over ons hr-aanbod. Behoor je tot de doelgroep, geef dan je mening door via de enquête en help zo om ons hr-aanbod verder uit te bouwen op basis van de reële noden.

 

Deel dit artikel

Meer nieuws