Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: actualisering van de nota federaal aankoopbeleid 2021-2023 (vooruitgang van de actiepunten)

Publication date
17 juli 2023
" "

Op 14 juli 2023 keurde de ministerraad de actualisering van het federale aankoopbeleid 2021-2023 goed (vooruitgang van de actiepunten).

Het project heeft vier doelstellingen:

  • de doeltreffendheid van de gezamenlijke federale aankoopvormen voor de overheidsopdrachten van diensten en leveringen verhogen;
  • een efficiënt model van samenwerking tussen de bestaande overheidsdiensten implementeren op basis van een consensusmodel;
  • de participatiegraad van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) aan de overheidsopdrachten verbeteren en de innovatie stimuleren;
  • het duurzame karakter van de overheidsopdrachten bevorderen: milieu, innovatieve, sociale en ethische aspecten.

In deze update komt ook de voortgang van verschillende projecten aan bod, zoals het nieuwe e-Procurementplatform dat in 2023 van start moet gaan alsook de realisaties en de indicatoren van het federaal aankoopbeleid.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws