Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: twee brugdagen in 2024

Publication date
24 november 2023
Persoon kijkt naar een kalenderplanning op computer.

De ministerraad van 24 november 2023 keurde een ontwerp van omzendbrief goed over de brugdagen in 2024.

Er werden twee brugdagen voorgesteld:

  • vrijdag 10 mei
  • vrijdag 16 augustus

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op vrijdag of maandag (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Verdere stappen

  • syndicale onderhandelingen in Comité B
  • handtekening van de minister belast met Ambtenarenzaken
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Deel dit artikel

Meer nieuws