Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: Work life balance

Publication date
28 april 2023

De ministerraad keurde een koninklijk besluit goed dat verschillende bepalingen rond het evenwicht tussen het werk en privéleven van ouders en mantelzorgers (Work life balance) wijzigt.

Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.

Met het oog op de gelijke behandeling van contractuele en statutaire ambtenaren worden enkele wijzigingen aan de federale verlofregeling voorgesteld.

Stappen vóór de inwerkingtreding van het besluit

  • Advies van de Raad van State
  • Handtekening van de koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Hr-actieplan 2024/2025

    Publication date
    10 april 2024
    In december 2023 lanceerde de FOD BOSA voor de tweede keer een grote enquête over het hr-aanbod van de FOD BOSA en het DG R&O. Het doelpubliek: mandaathouders, P&O-directeurs en hr...