Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opstart wetenschappelijk adviescomité

Publication date
06 mei 2022

Het nieuwe wetenschappelijk adviescomité met betrekking tot hr is op 3 mei voor de eerste keer bijeengekomen. Het comité maakt het mogelijk om concepten, ideeën en methoden af te toetsen aan de wetenschappelijke visie. Zo wil de FOD BOSA een evidence based hr-beleid voor de federale overheid uitbouwen.

Comité

Opdracht van het wetenschappelijk adviescomité

 • Adviezen geven over
 1. instrumenten, methodes en strategieën inzake human resources (hoofdzakelijk met het oog op selectie en rekrutering, ontwikkeling van het personeel en beroepsoriëntatie,  evaluatie van de personeelsleden gedurende hun ganse loopbaan);
 2. belangrijke tendensen en vernieuwingen op het gebied van human resources;
 3. de deontologie die in acht moet worden genomen bij de selectie, rekrutering en ontwikkeling van het personeel en bij de beroepsoriëntatie en evaluatie van de personeelsleden.
 • Jaarlijks verslag over klachten
 • Verslag over audits

Samenstelling van het wetenschappelijk adviescomité

 • Er zijn 12 leden (paritair verdeeld over FR-NL en m-v):
  • 6 professoren/onderzoekers in domein rekrutering en selectie
  • 6 professoren in domeinen
   • welzijn op het werk;
   • evaluatie en ontwikkeling van taalcompetenties in een andere landstaal;
   • human resources en technologie;
   • managementprestaties;
   • loonbeleid;-
   • personeels-, loopbaan-en competentieontwikkeling.

Nog vragen?

Bijkomende info kan je verkrijgen via Koen Beirens, te bereiken via koen.beirens@bosa.fgov.be

Deel dit artikel

Meer nieuws