Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Spending Reviews 2022

Publication date
22 november 2022
""

Met de spending reviews wil men de effectiviteit van uitgavenprogramma’s en het beleid verbeteren, de uitgaven beter afstemmen op prioriteiten van de overheid en het niveau van de totale uitgaven beter  beheersen.

In 2019 startte de BOSA, met de steun van het Europees programma voor structurele hervormingen, en in samenwerking met de OESO, een project rond de invoering van spending reviews voor de federale overheid.

Sinds 2021 voert de FOD BOSA systematisch jaarlijks meerdere spending reviews uit in nauwe samenwerking met de betrokken departementen.

Gedurende 2022 werden de volgende spending reviews afgewerkt en gevalideerd:

Meer info op de site van de FOD BOSA.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • In het Staatsblad: tijdelijke mutatie

  Publication date
  04 december 2023
  Het Koninklijk Besluit van 19 november 2023 staat personeelsleden toe om permanent of tijdelijk een lichtere functie uit te oefenen.
 • In het Staatsblad: Work Life Balance

  Publication date
  28 november 2023
  Het koninklijk besluit van 21 november 2023 tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het...