Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Spending Reviews 2023

Publication date
17 juli 2023
Piggy bank and pile of coins

Met de spending reviews wil men de effectiviteit van uitgavenprogramma’s en het beleid verbeteren, de uitgaven beter afstemmen op prioriteiten van de overheid en het niveau van de totale uitgaven beter  beheersen.

In 2019 startte de  BOSA, met de steun van het Europees programma voor structurele hervormingen, en in samenwerking met de OESO, een project rond de invoering van spending reviews voor de federale overheid.

Sinds 2021 voert de FOD BOSA systematisch jaarlijks meerdere spending reviews uit in nauwe samenwerking met de betrokken departementen.

Gedurende 2023 werden de volgende spending reviews afgewerkt en gevalideerd:

 

Meer info op de site van de FOD BOSA.

Deel dit artikel

Meer nieuws