Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Spending Reviews 2023

Publication date
17 juli 2023
Piggy bank and pile of coins

Spending reviews verbeteren de effectiviteit van uitgavenprogramma’s en het beleid , de stemmen uitgaven beter af op prioriteiten van de overheid en zorgen ervoor dat het niveau van de totale uitgaven beter beheersbaar is.

In 2019 startte de FOD BOSA, met de steun van het Europees programma voor structurele hervormingen, en in samenwerking met de OESO, een project rond de invoering van spending reviews voor de federale overheid.

Sinds 2021 voert de FOD BOSA systematisch jaarlijks meerdere spending reviews uit in nauwe samenwerking met de betrokken departementen.

In de loop van 2023 werden de volgende spending reviews afgewerkt en gevalideerd:

Meer info vind je hier.

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Nieuw jaarverslag vat 2023 samen

    Publication date
    22 april 2024
    Wat bracht het jaar 2023 voor de FOD BOSA? Ontdek de meest markante realisaties van onze organisatie in een nieuw jaarverslag. Omdat het verslag voor het eerst geïntegreerd is op...