Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Webinar toont je de weg naar inclusievere overheid

Publication date
13 november 2023

De FOD BOSA streeft ernaar om de culturele diversiteit van onze samenleving weerspiegeld te zien bij de federale overheid. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen er zichzelf kan zijn: van burger over collega tot klant. Werk je zelf voor een federale overheidsorganisatie en wil je meer te weten komen over hoe je tot inclusieve dienstverlening komt? Volg dan één van de webinars die we begin december organiseren. 

We leven in een cultureel superdiverse samenleving, met mensen met zeer uiteenlopende achtergronden. Voor de federale overheid is een inclusieve dienstverlening, intern en extern, dan ook een absolute must. Als overheid kan je immers niet achterblijven op dat vlak. Het Nationaal Actieplan Antiracisme giet dat uitgangspunt dan ook in concrete engagementen.  

Inclusie in al haar facetten 

Maar wat betekent het juist om een inclusieve overheidsorganisatie te zijn? En hoe verbeter je de bedrijfscultuur en dienstverlening op het vlak van inclusie? Hoe voorzie je bijvoorbeeld kledijvoorschriften waar iedereen zich comfortabel bij voelt? Of wat zijn de juiste regels over aangepast verlof voor religieuze feestdagen?  

Al deze vragen tonen dat het niet altijd vanzelfsprekend is om inclusie op het terrein waar te maken, maar het moet wel het streefdoel zijn voor alle federale overheidsorganisaties. Tijdens een webinar willen we federale ambtenaren handvaten aanreiken voor een inclusievere dienstverlening. We vertellen je wat een inclusief klimaat op de werkvloer inhoudt, gaan dieper in op de wetgeving rond diversiteit, delen best practices voor een inclusieve communicatie en nog veel meer. 

Schrijf je in 

We organiseren hetzelfde webinar, dat een uurtje duurt, verschillende malen tussen 4 en 8 december. Bekijk hier alle data en schrijf je in!

Deel dit artikel

Meer nieuws