Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BCAPH: Evaluatieverslag 2014

Publication date

Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap.

In haar evaluatieverslag voor het jaar 2014 maakt de BCAPH vaststellingen, een analyse en aanbevelingen gebaseerd op gegevens die werden ingezameld bij 55 federale organisaties met betrekking tot de tewerkstelling van personen met een handicap.

Het evaluatieverslag 2014 van de BCAPH is enkel beschikbaar in elektronische versie.

Download

Deel deze publicatie