Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten: richtsnoeren voor het inzamelen van gegevens

Publication date

Door middel van de wet van 18 mei 2022 werden een aantal bepalingen omtrent “schone voertuigen” ingevoerd. Deze zijn gericht op de omzetting van richtlijn 2019/1161/EU van 20 juni 2019 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. De richtsnoeren bevatten verduidelijkingen hoe de gegevensinzameling in het kader van deze nieuwe verplichtingen moet gebeuren.

Deel deze publicatie