Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budgettaire toestand België: actualisatie voor 2024 en meerjarenraming voor 2025-2029

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een actualisatie gemaakt van de budgettaire toestand voor 2024 en een raming voor de periode 2025‑2029 voor entiteit I (die de federale overheid en de sociale zekerheid omvat) en de gezamenlijke overheid (omvat entiteit I en de Gemeenschappen en Gewesten en lokale overheden).

Deel deze publicatie