Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diversiteit bij de federale overheid: actieplan 2009-2010

Publication date

In dit actieplan diversiteit worden de acties voorgesteld die de cel Diversiteit van de FOD Personeel en Organisatie, het team Diversiteit van Werkenvoor.be en het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid in 2009 en 2010 voeren. Er werden een twintigtal prioritaire acties bepaald. Ze draaien rond 5 pijlers: sensibilisering van de leidinggevenden rekrutering en selectie onthaal en integratie opleiding en ontwikkeling begeleiding van de HR- en diversiteitsverantwoordelijken.

Deel deze publicatie