Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diversiteit en inclusie: evaluatie actieplan 2022

Publication date

De FOD BOSA in samenwerking met het federaal netwerk diversiteit zet de acties ten voordele van diversiteit en inclusie voort. Zij publiceren de evaluatie van het actieplan 2022.

In het kader van het strategisch meerjarenplan diversiteit 2021-2024 wordt elk jaar een operationeel actieplan diversiteit en inclusie opgesteld. Dit operationeel plan is een aanvulling op de lopende thematische federale plannen, en past in een algemene logica met inclusie als doel voor de federale overheid.

Bekijk de PDF-versie via onderstaande link. Je kan dit document ook in Word-formaat raadplegen via deze link (DOCX, 276.78 KB).

Deel deze publicatie