Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Spending review Belspo: eindrapport

De spending review bestaat uit twee onderdelen:

  • Studie van de efficiëntiewinst in de organisatie van de ondersteunende diensten van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI)
  • Optimalisering van de Fedwan-diensten (BELNET-connectiviteit)

Voor het eerste deel over de ondersteunende diensten van de federale wetenschappelijke instellingen leverde de spending review een reeks aanbevelingen en pistes voor verbetering op die grotendeels zijn opgenomen als doelstellingen in het strategisch plan dat op 20 juli 2022 werd ondertekend door de voorzitter van het Directiecomité van BELSPO en de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid.

Voor het tweede deel over connectiviteit heeft de ministerraad van 7 oktober 2022 (onder voorbehoud van goedkeuring) de aanbevelingen van de spending review goedgekeurd, waardoor 1,2 miljoen euro per jaar kan worden bespaard.

Voor 2023 wordt de financiering verstrekt door een overdracht van de huidige budgetten (inclusief tijdelijke opstartkosten) voor de aansluiting van alle federale diensten naar Belnet (fase 1). Voor de tweede fase zal een overdracht (dezelfde voorwaarden) plaatsvinden afhankelijk van de einddatum van de bestaande contracten.

Voor 2023 zal het naar de BELNET-toewijzing (46.60.15.41.30.02) overgehevelde bedrag 3.032 k euro bedragen uit de binnen de diensten te bepalen basistoewijzingen.

Deel deze publicatie