Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 12 juni 1970

Koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

Gecoördineerde versie (PDF, 227 KB)