Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 21 juli 2023

Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid

(Belgisch staatsblad van 12 september 2023 (PDF, 59.02 MB))