Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 24 februari 2017

Koninklijk besluit van 24 februari 2017 houdende aanwijzing van de leden van de Commissie opgericht bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 53, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Belgisch Staatsblad van 3 maart 2017