Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 29 november 2022

Koninklijk besluit van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne

Belgisch Staatsblad van 9 december 2022