Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 31 juli 1978

Koninklijk besluit van 31 juli 1978 houdende toekenning van een toelage voor vervanging van de huisbewaarder tijdens het vakantieverlof, aan personen vreemd aan de Administratie

Gecoördineerde versie (PDF, 18.8 KB)