Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerieel besluit van 7 september 2022

Ministerieel besluit van 7 september 2022 betreffende het gebruik van beheersdomeinen en hun respectievelijke evaluatierooster door sommige diensten van de federale uitvoerende macht met het oog op de evaluatie van de maturiteit van hun systeem voor organisatiebeheersing.

Belgisch Staatsblad van 20 september 2022 (PDF, 54.33 MB)