Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 714 van 18 december 2023

Omzendbrief nr. 714 van 18 december 2023 - Verwerking van persoonsgegevens. - Herinnering aan het juridische kader en aanbevelingen

Belgisch Staatsblad van 30 januari 2024