Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 731 van 19 januari 2024

Omzendbrief nr. 731 van 19 januari 2024 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2024 en 2025 en de personeelsenveloppes 2024 en 2025

Omzendbrief 731 (PDF, 359.66 KB)

Bijlage 1 (PDF, 309.5 KB)- Toepassingsgebied

Bijlage 2 (PDF, 359.63 KB) - Lijst van begrotingsartikelen per entiteit