Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 734 van 31 januari 2024 - Brugdagen

Omzendbrief nr. 734 van 31 januari 2024 - De vaststelling van de brugdagen voor 2024 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Belgisch Staatsblad van 7 februari 2024