Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

530 resultaten
Rss
  1. Koninklijk besluit van 12 mei 1927

    Koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat Gecoördineerde versie
  2. Koninklijk besluit van 22 juli 1924

    Koninklijk besluit van 22 juli 1924 houdende de bepalingen tot toekenning van de eretitel van hun ambt aan sommige ambtenaren van de Rijksbesturen Gecoördineerde versie
  3. Wet van 29 oktober 1846

    Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof Gecoördineerde versie (Justel)