Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

544 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 24 januari 1969

  Koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de...
 2. Wet van 3 juli 1967

  Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de...
 3. Koninklijk besluit van 18 juli 1966

  Koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken Gecoördineerde versie
 4. Koninklijk besluit van 31 mei 1966

  Koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat Laatste versie
 5. Koninklijk besluit van 29 april 1965

  Koninklijk besluit van 29 april 1965 betreffende de valorisatie van de voordelen in natura toegekend aan de conciërges van de federale overheidsdiensten, van de programmatorische...
 6. Koninklijk besluit van 13 april 1965

  Koninklijk besluit van 13 april 1965 tot regeling van de bijdrage van de Staat in de kosten wegens standplaatsverandering van de leden van het personeel van de federale...
 7. Wet van 12 april 1965

  Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers Gecoördineerde versie
 8. Koninklijk besluit van 26 maart 1965

  Koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het...
 9. Koninklijk besluit van 8 april 1954

  Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut Laatste versie
 10. Wet van 16 maart 1954

  Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut Laatste versie
 11. Koninklijk besluit van 12 mei 1927

  Koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat Gecoördineerde versie
 12. Koninklijk besluit van 22 juli 1924

  Koninklijk besluit van 22 juli 1924 houdende de bepalingen tot toekenning van de eretitel van hun ambt aan sommige ambtenaren van de Rijksbesturen Gecoördineerde versie
 13. Wet van 29 oktober 1846

  Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof Gecoördineerde versie (Justel)