Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

536 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 1 juni 1964

  Koninklijk besluit van 1 juni 1964 tot vaststelling van de administratieve toestand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen, die in vredestijd militaire prestaties verrichten...
 2. Koninklijk besluit van 8 april 1954

  Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut
 3. Wet van 16 maart 1954

  Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut
 4. Koninklijk besluit van 12 mei 1927

  Koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat Gecoördineerde versie
 5. Koninklijk besluit van 22 juli 1924

  Koninklijk besluit van 22 juli 1924 houdende de bepalingen tot toekenning van de eretitel van hun ambt aan sommige ambtenaren van de Rijksbesturen Gecoördineerde versie
 6. Wet van 29 oktober 1846

  Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof Gecoördineerde versie (Justel)