Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Implementatie van organisatiebeheersing in je organisatie

De FOD BOSA begeleidt federale organisaties die een organisatiebeheersingssysteem willen implementeren of optimaliseren.

Doelgroepen
Federale organisaties
 • icoon 'folder'

  Door de ontwikkeling van een reeks tools, waaronder:

  • De praktijkgids organisatiebeheersing in een federale context

  Die gids overloopt de zeventien principes van het COSO-referentiekader voor organisatiebeheersing (Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) en legt stap voor stap uit hoe je een organisatiebeheersingssysteem opzet. Om de theorie te onderbouwen en in de praktijk te brengen, komt er ook een casestudy aan bod.

  • De proceshandleiding

  De proceshandleiding behandelt de risico’s op vier niveaus van de procesmodellering (cartografie van de macroprocessen, (sub)processen, activiteiten en procedures). Aan elk niveau is er een specifiek lees- en interpretatie-instrument verbonden (schildpaddiagram, diabolo, stroomdiagram of verklarende tekst). In deze handleiding wordt procesbeheer gebruikt ter ondersteuning van een gericht risicobeheer, om zo aan organisatiebeheersing te doen.

 • icoon 'hulp'

  Door ondersteuning te bieden bij de implementering van die tools. Die ondersteuning kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van infosessies of workshops.

 • icoon 'wetgeving'

  Door de beleidsmakers te helpen bij de opmaak van nieuwe regelgeving (koninklijke besluiten, omzendbrieven) rond organisatiebeheersing.

   • Ziezo, dat doen we dus.

   • Onze begeleiding helpt je bij het implementeren en uitbouwen van je organisatiebeheersingssysteem.

   • Het effectief bereiken van de vastgelegde doelstellingen.

   • Het efficiënt beheren van de risico’s gerelateerd aan de doelstellingen.

   • De naleving van de regelgeving en de procedures.

   • De effectieve, efficiënte en ethische werking van de diensten en het economisch inzetten van de middelen.

   • De bescherming van hun activa en de voorkoming van fraude; de naleving van de verplichting om verantwoording af te leggen.