Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ondersteunen van innovatie bij de overheid

NIDO, het innovatielab van de federale overheid, ondersteunt innovatie bij de overheid via vier concrete initiatieven.

Doelgroepen
 • Federale ambtenaren
 • Federale organisaties
  • Onze dienstverlening

  • icoon 'innovatie'

   Gov Buys Innovation

   Een virtuele marktplaats waar challenges of vraagstukken van overheidsdiensten worden bekendgemaakt en waar bedrijven worden opgeroepen om mee te denken over een mogelijke innovatieve oplossing. Het laat ambtenaren en bedrijven toe met elkaar in interactie te gaan en te leren van elkaar in partnerschap. Dat doen we onder de vorm van marktverkenningen en experimenten.

  • icoon 'link'

   Network Innovation

   Het (besloten) netwerk van ambtenaren met een hart voor innovatie. Dit netwerk heeft tot doel om innovatie binnen de overheid te versnellen door samen te verkennen hoe we als ambtenaren innovatief aan de slag kunnen in de overheidsorganisaties en om van elkaars innovatietrajecten en opgedane kennis te leren. Het netwerk telt naast bijna 300 Belgische ambtenaren van verschillende overheden ook heel wat onderzoekers van verschillende universiteiten.

  • icoon 'laureaat'

   Innovation Award

   Dit initiatief heeft als doel:

   • Innovatieve inspanningen binnen federale overheidsdiensten zichtbaar te maken en te erkennen
   • Nieuwe innovatiesamenwerkingen te stimuleren
   • Innovaties binnen de federale overheid aan te moedigen en te ondersteunen.

   Deze Federal Innovation Award zal periodiek worden georganiseerd, te beginnen vanaf 2023.

  • icoon 'online zoeken'

   Samenwerking en uitwisseling met OESO/OPSI

   Als nationaal contactpunt voor OPSI, het Observatorium voor Publieke Sector Innovatie van de OESO, brengt Nido Belgische innovatiecases aan op internationaal niveau en houden we oog op wat er in andere landen op vlak van innovatie beweegt (bvb: Rules as Code).

   Als partner van OPSI draagt Nido actief bij aan de ontwikkeling van het 'playbook', een actiegericht instrument dat overheden in staat stelt de Declaration of Public Sector Innovation in concrete acties te vertalen. De OESO heeft deze intentieverklaring opgesteld, met daarin een reeks principes om beleidsdoelstellingen beter te verwezenlijken door systematisch gebruik te maken van innovatie in de overheidssector. In totaal ondertekenden al 43 landen de verklaring, waaronder België.

   • Ziezo, dat doen we dus.

   • Nido wil de kans op succesvolle innovatie binnen de overheid verhogen en versnellen door aan de slag te gaan met concrete challenges of vraagstukken van overheidsorganisaties. Dit doen we door ambtenaren en bedrijven onderling en met elkaar te verbinden en een open mindset te creëren om te leren van experimenten, van elkaars kennis en ervaringen.

   • Efficiënt innoveren

    Nido biedt een doordacht innovatieproces aan dat je als organisatie helpt om efficiënt te innoveren en risico’s te managen.

     

   • Netwerken

    Nido coördineert een netwerk van ambtenaren met een hart voor innovatie, komende uit de publieke sector over heel België. Innovatie kent geen grenzen. Innoveren leer je door te doen en te leren van elkaar.

   • Innovatie erkennen

    Goeie praktijken worden gespot en op een podium gezet, nationaal en als het even kan ook internationaal. Erkenning geeft je tenslotte een extra drive, niet?

 • dummy

  Ik ben onder de indruk van de vastberaden pogingen van Nido om de verstikkende (en kostbare) spiraal van steeds toenemende bureaucratisering te doorbreken. Hun open, weloverwogen, collegiale aanpak geeft de voorkeur aan partnerschap boven concurrentie en is meer gericht op het maximaliseren van inhoudelijke voordelen dan op het naleven van procedures. Als jurylid van de EPSA Awards in 2022 was ik zeer verheugd dat we deze inspanning hebben kunnen honoreren.

  Name
  Prof. Dr. Paul 't Hart
  Function
  Hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit van Utrecht
 • dummy

  Hun vibe, de goede sfeer, de manier waarop zij de challenge zagen. Nido dacht echt mee. Ook hadden ze weinig te verliezen, op budgettair, operationeel of organisatorisch vlak. Er was ook een beperkte administratie nodig, wat ze erg flexibel maakt.

  Name
  Koen Vanschuerbeeck
  Function
  Projectleider 112 bij de FOD Binnenlandse Zaken
  1. Voorwaarden

   Het enige wat we van jou vragen is een open mindset en de moed om de status quo in vraag te stellen.