Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Burgers
  • Academische wereld

Na de financiële crisis van 2009 werden er op Europees niveau een reeks maatregelen genomen om de coördinatie van het economisch beleid en het begrotingsbeleid binnen de Europese unie te versterken. De richtlijn 2011/85/UE maakt onderdeel uit van dit pakket. Artikel 3.2 ervan bepaalt dat de lidstaten verplicht zijn vanaf 2014 regelmatig gegevens te publiceren over de uitvoering van de begroting van de verschillende overheidsniveaus. Deze begrotingsgegevens bestaan uit een samenvatting van de ontvangsten, de uitgaven en het saldo. 

De publicatie ervan gebeurt:

  • maandelijks voor de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen, de gemeenschapscommissies en de sociale zekerheid
  • driemaandelijks voor de lokale overheden: provincies, steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones en hulpverleningszones.  

Downloads

Deze richtlijn bepaalt ook in haar artikel 14, paragraaf 3 dat de lidstaten, voor alle subsectoren van de overheid, belast zijn met het publiceren van 'relevante informatie over voorwaardelijke verplichtingen'.

De meest recente gegevens met betrekking tot de voorwaardelijke verplichtingen zijn hieronder te downloaden.