Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Evaluatiecyclus voor FOD's en POD's - proceduur

De mandaathouder wordt elk jaar geëvalueerd:

  • de eerste cycli eindigen met een tussentijdse evaluatie
  • de laatste cyclus eindigt 6 maanden voor het einde van het mandaat met een eindevaluatie.
  • De eindevaluatie vindt 6 maanden voor het einde van het mandaat plaats.
  •  

Verlof of afwezigheid hebben geen invloed op de evaluatieperiode, tenzij zij de helft van de evaluatieperiode overschrijden.

De duur van de eerste cyclus begint bij het begin van het mandaat en eindigt op 31 december van het eerste volledige kalenderjaar.

De laatste evaluatiecyclus van het mandaat begint op 1 januari van het laatste volledige kalenderjaar en eindigt zes maanden voor de vervaldatum van het mandaat.

 

Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel