Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Op deze fiscale fiches wordt het resultaat van alle betalingen en herberekeningen vermeld die in de loop van het jaar (van 1 januari tot 31 december) gedaan werden.

Er bestaan verschillende soorten fiscale fiches.

 • Fiche 281.10

  Loonfiche waarop de inkomsten voor loon- en weddetrekkenden vermeld worden.
 • Fiche 281.12

  Loonfiche waarop de vervangingsinkomsten vermeld worden ingeval van disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld kleiner dan 100% van de activiteitswedde.
 • Fiche 281.14 

  Loonfiche waarop de vervangingsinkomsten vermeld worden ingeval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
 • Fiche 281.18

  Loonfiche waarop volgende vervangingsinkomsten vermeld worden:

   
  • disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld gelijk aan 100% van de laatste activiteitswedde
  • ziekteverlof contractuelen 2de, 3de en 4de week
  • prepensioen
  • premie vierdagenweek
  • premie halftijdse uitdiensttreding
  • disponibiliteit ambtsontheffing.
 • Fiche 281.25 

  Loonfiche die een fiche 281.10, 281.12 of 281.18 van een voorgaand jaar wijzigt.
 • Fiche 281.30 

  Fiche waarop presentiegelden met een beroepskarakter vermeld worden.
 • Fiche 281.50 

  Fiche waarop o.a. betaalde commissies, erelonen of vacaties vermeld worden.

Aanvraag duplicaat

Bij verlies of beschadiging kan je een duplicaat terugvinden op www.myminfin.be in 'Mijn documenten'.

 

Deze informatie kan je ook als geheel downloaden in de vorm van een brochure in PDF-formaat: fiscale fiches 2021 (PDF, 1.29 MB).