Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vakbondsstatuut

De training wordt gegeven in de vorm van een presentatie, waarbij gaandeweg vragen worden beantwoord die bedoeld zijn om bij de deelnemers geen twijfel te laten bestaan over de essentiële begrippen van het vakbondsstatuut. 

Het doel is om ervoor te kunnen zorgen dat de overheid waaraan je steun en bijstand verleent tijdens de uitoefening van je functie de wetgeving in kwestie naleeft, door de essentiële begrippen van het vakbondsstatuut en de bedoeling van de wetgever erachter te kennen.

Opleidingsdomein

Code

STHRMSYNDXNT
 • Practical information

  Duur : opleiding van een halve dag (klassikaal)

  Locatie:

  FOD Beleid en Ondersteuning
  WTC III

  Simon Bolivarlaan 30
  1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je vragen ?

  Contacteer ons

 • Pluspunten

  Aan het einde van de cursus ben je in staat om deze wetgeving te onderzoeken om de toepasselijke bepalingen te vinden en begrijp je de filosofie achter de bepalingen van de wetgeving, zodat je ze spontaan kunt toepassen in de bedoelde zin.

 • Voor wie?

  Elke persoon die taken moet uitvoeren voor de overheid waarvoor het vakbondsstatuut moet worden nageleefd, zoals bijvoorbeeld het secretariaat van een onderhandelings- of overlegcomité, ...

 • Op het programma

  De cursus behandelt de bepalingen en de filosofie van de wet van 19 december 1974 en haar uitvoeringsbesluiten.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • ​​​​​grondwettelijke, Europese en internationale juridische context
  • Belgische historische en institutionele context
  • toepassingsgebied
  • erkenning en representativiteit van vakorganisaties
  • onderhandelings- en overlegprocedures
  • onderhandelings- en overlegcomités
  • prerogatieven van vakorganisaties
  • categorieën van vakbondsafgevaardigden
  • rechten, plichten en bescherming van vakbondsafgevaardigden.