Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vakbondsstatuut

Je krijgt van een expert in het vakbondsstatuut een grondige uitleg over de regeling tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. In deze opleiding komen voorbeelden uit de praktijk aan bod en je kan vragen stellen over je eigen cases.

Praktische info

Duur : Opleiding van een halve dag

Locatie:
FOD Beleid en Ondersteuning – WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Code

STHRMSYNDXNT

Contact

Heb je vragen ?

Contacteer ons

 • Pluspunten

  • Actueel : De opleiding vertrekt van de reglementering die op dit moment van kracht is
  • Praktijkgericht : Je krijgt veel voorbeelden uit de praktijk en de expert in het vakbondsstatuut helpt je verder met je vragen over jouw case
 • Voor wie?

  • Voor iedereen die bij de uitvoering van zijn taken rekening moet houden met het vakbondsstatuut
  •  Voor wie werkt voor het secretariaat van een onderhandelings- of een overlegcomité
 • Op het programma

  De opleiding behandelt de bepalingen en de filosofie achter de wetgeving van 1974 en de uitvoeringsbesluiten. Het gaat erom deze bepalingen te begrijpen om ze vervolgens ook correct toe te passen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de constitutionele, Europese en internationale juridische context
  • de Belgische historische en institutionele context
  • het toepassingsgebied
  • goedkeuring en representativiteit van de vakorganisaties
  • onderhandelings- en overlegprocedures
  • onderhandelings- en overlegcomités
  • prerogatieven van de vakorganisaties
  • categorieën van vakbondsafgevaardigden
  • rechten, plichten en bescherming van de vakorganisaties en de vakbondsafgevaardigden