Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

JustAct

Een onderneming of een VZW oprichten en beheren in enkele klikken dankzij JustAct.

Sinds 13 september 2023 is het mogelijk om online een onderneming of een VZW op te richten. De applicatie JustAct op Just-on-web, het digitaal portaal van de FOD Justitie, moderniseert en vervangt e-Griffie. Via deze applicatie kunnen ondernemers en verantwoordelijken van VZW’s de administratieve rompslomp vermijden die komt kijken bij de oprichting en het life cycle management van hun organisatie. Ook de wijzigingsakten kunnen digitaal worden ingediend.

 • Wie is erbij betrokken?

  Een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap (CommV), een vereniging zonder winstbejag (VZW) en een Europees economisch samenwerkingsverband (ESV) worden opgericht bij onderhandse akte. Jaarlijks gaat het om gemiddeld 8.000 ondernemingen en 4.000 VZW’s.

  Voor de oprichting van naamloze vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperatieve vennootschappen en eenmanszaken van een natuurlijk persoon (zelfstandige) moet altijd een notaris ingeschakeld worden. Ze zijn dus niet betrokken bij JustAct.

 • De nieuwe mogelijkheden

  JustAct telt verschillende nieuwe functionaliteiten ten opzichte van e-Griffie, waaronder:

  • Een onderhandse oprichtingsakte van een vennootschap elektronisch indienen.
  • Eigen onderhandse akten en, voor de VZW’s, hun statuten opmaken op basis van templates.
  • En binnenkort, een of meerdere dochteronderneming(en) van een buitenlandse vennootschap oprichten in België.

  Akten indienen verloopt stap voor stap en op een logische wijze (zie volgende pagina). Een vennootschap oprichten is gemakkelijk en verloopt volledig digitaal. Er is geen juridische kennis vereist en de rechtszekerheid is beter.

  Een burger kan ook zelf een onderhandse oprichtingsakte en de statuten van zijn VZW voorbereiden aan de hand van JustAct. Intelligente formulieren stellen teksten voor aan de burger die hij zal kunnen aanpassen aan zijn eigen behoeften. De burger wint tijd en is zeker dat alle administratieve documenten onderling samenhangend en consistent zijn. Dit kader is vooral belangrijk voor de oprichting van kleine VZW’s.

 • Onthaal op het Just-on-Web portaal

  • " "

  • Stap 1

   Mededeling van beschrijvende gegevens

   " "

  • Stap 2

   Hulp bij het opstellen van akten

   " "

  • Stap 3

   Voorafbeelding van de publicatie

   " "

  • Stap 4

   Operaties voor elektronische handtekening

   " "

  • Stap 5

   Betaling

   " "

  • Stap 6

   Elektronisch dossier vervolledigd

   " "