Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dienst van de voorzitter

De dienst van de voorzitter staat in voor de beleidscoördinatie en managementondersteuning van BOSA. Een aantal specifieke functies rapporteren rechtstreeks aan de voorzitter.

Van toepassing voor
 • Partners
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

De dienst van de voorzitter bestaat uit 2 afdelingen. Hieronder lees je in grote lijnen wat deze dienst doet.

Afdeling Beleidscoördinatie & Managementondersteuning

Deze afdeling ondersteunt de voorzitter en het management en is het scharnierpunt voor beleidsvoorbereiding en ontwikkeling.

 • Ze is verantwoordelijk voor strategie/beleidscoördinatie binnen de BOSA
  • coördineert de opmaak en de opvolging van het strategisch plan en van het jaarlijkse operationeel plan
  • ondersteunt het project management office-netwerk om te evolueren naar een gemeenschappelijke project management-aanpak
 • Ze ondersteunt het management
  • adviseert de voorzitter in zijn dossiers
  • ondersteunt het management en de beheersorganen van BOSA: directiecomité, DG-overleg, managementteam, klantenstuurgroep
  • coördineert de parlementaire vragen
  • bouwt de interne controle van de FOD BOSA uit en reikt een kader voor risicobeheersing aan
  • is aanspreekpunt voor de audits van het Rekenhof, de Federale Interne Audit en het Auditcomité van de Federale Overheid
  • is het eerste aanspreekpunt voor juridische coördinatie

Afdeling Specifieke opdrachten

Deze afdeling telt enkele functies die rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter:

 • Klachtencoördinatie
 • Interne dienst voor de preventie en bescherming op het werk
 • Informatieveiligheid (veiligheidsofficier, data protection officer)
 • Coördinatie van de internationale netwerken.