Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dienst van de voorzitter

De dienst van de voorzitter ondersteunt de voorzitter en het management en is het scharnierpunt voor beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling. Daarnaast rapporteren een aantal specifieke functies rechtstreeks aan de voorzitter.

Van toepassing voor
 • Partners
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

Managementondersteuning - Strategie en Beleidscoördinatie

 • adviseert de voorzitter in zijn dossiers
 • beheert de vergaderingen van het College van de Voorzitters en de agenda en briefwisseling van de voorzitter 
 • ondersteunt de beheersorganen van BOSA: directiecomité, DG-overleg, managementteam, klantenstuurgroep 
 • coördineert de parlementaire vragen 
 • is het eerste aanspreekpunt voor juridische coördinatie (waaronder ook het beheer van het Reprobel- en Unisono-dossier, de juridische risicobeheersing, de coördinatie van de vragen in het kader van openbaarheid van bestuur, de opvolging van het wetgevend redactiewerk, eurocoördinator voor BOSA (omzetting EU-wetgeving)) 
 • coördineert de opmaak van het strategisch plan, van het jaarlijkse operationeel plan en opvolging ervan 
 • ondersteunt het projectmanagement office-netwerk in kader van de uniformering van de projectwerking binnen BOSA 
 • coördineert het Business Process Management (BPM) voor de BOSA
 • werkt een Business Continuity Management (BCM) voor de FOD BOSA uit en coördineert dit.

Specifieke opdrachten

 • Preventieadviseur 
 • Klachtencoördinator 
 • Informatieveiligheidsadviseur en Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) 
 • Coördinatie van de internationale netwerken 
 • Coördinator organisatiebeheersing en Risk Officer
 • Integriteitscoördinator