Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Binnenkort nieuwe tool om opleidingen te beheren

Publication date
24 januari 2024
Image avec un fond d'écran noir mate montrant une main qui tient 2 ordinateurs virtuels

De huidige tool om opleidingen te beheren 'ITMA' (SAP) wordt binnenkort vervangen door 'Talent-LXP' (Cornerstone), een gloednieuwe tool die dynamischer is en zich richt op competentiebeheer.

Voordelen van nieuwe tool

ITMA is het systeem waarmee we momenteel opleidingen plannen, inschrijvingen beheren en alle opleidingsgerelateerde correspondentie afhandelen. Naast deze taken behandelt de nieuwe tool ook andere aspecten van de opleiding voor het federale personeel. 

De tool is dynamisch en kan aangepast  worden aan de behoeften van elk personeelslid. Er worden algoritmes voor aanbevelingen gebruikt op basis van het profiel en het loopbaan- en ontwikkelingsplan van het personeelslid. Het legt de basis voor een talentbeheertool, aangedreven door kunstmatige intelligentie, die in de toekomst kan worden uitgebreid met andere functionaliteiten. 

Deze nieuwe tool maakt het niet alleen mogelijk om de federale middelen te bundelen (uitwisseling van cursussen, lokalen, opleiders en federale monitoring van leergegevens), maar ondersteunt ook de 'Jobsdeal', die de ambitie heeft om 5 dagen opleiding per jaar per persoon aan te bieden

Volgende stappen  

Het nieuwe systeem wordt geleidelijk ingevoerd in de hele federale overheid.  

Oktober 2024 

Het oude ITMA-systeem kan vanaf dan niet meer gebruikt worden. De BOSA-opleidingscatalogus & de 12 catalogi "As a service" (IAAS) die de BOSA momenteel host voor federale organisaties  worden overgezet naar het nieuwe Talent-LXP systeem, met een link vanaf de BOSA website. 

2025

Het nieuwe Training Management System (TMS) evolueert naar een Learning Experience Platform (LXP) dat de verschillende opleidingscatalogi verbindt die gehost worden op andere systemen, zowel federaal als privé. Het doel zal zijn om het opleidingsaanbod en de verzameling van statistische gegevens te vergroten.  

2026 

Het systeem evolueert verder, dit keer naar een TXP (Talent Experience Platform). De FOD BOSA laadt competenties uit het federale model en functiebeschrijvingen in, met name door Symphonie eraan te koppelen.  

Deze verbindingen maken een beter beheer van de loopbaan van de personeelsleden mogelijk. Het systeem identificeert de verworven en nog te ontwikkelen competenties van de personeelsleden in functie van de behoeften van team en functie.  

Heb je vragen?

Contacteer ons.

Deel dit artikel

Meer nieuws