Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eindejaarstoelage 2022: uitbetaling en berekening

Publication date
08 december 2022
Mains présentant un cadeau avec en arrière-plan des décorations de Noël / Handen die een geschenk presenteren met kerstversiering op de achtergrond.

De eindejaarstoelage 2022 wordt uitbetaald op 9 december 2022.

De bedragen die de basis vormen voor de berekening voor het federale overheidspersoneel, werden aangepast.

De eindejaarstoelage bestaat uit drie delen

1. Het vaste gedeelte bedraagt dit jaar 862,56 .

2. Het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging

3. Het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober 2022 met twee correcties:

  • het wordt opgetrokken tot 194,0460  (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
  • het wordt beperkt tot 388,0921 (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws