Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eindejaarstoelage 2023: uitbetaling

Publication date
30 november 2023
Mains présentant un cadeau avec en arrière-plan des décorations de Noël / Handen die een geschenk presenteren met kerstversiering op de achtergrond.

De eindejaarstoelage 2023 wordt uitbetaald op 15 december 2023.

De bedragen die de basis vormen voor de berekening voor het federale overheidspersoneel, werden aangepast.

De eindejaarstoelage bestaat uit drie delen

1. Het vaste gedeelte bedraagt dit jaar 886,76 .

2. Het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging

3. Het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober 2022 met twee correcties:

  • het wordt opgetrokken tot 201,8899  (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
  • het wordt beperkt tot 403,7798 (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws