Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Europese bekendmaking: nieuwe drempelbedragen

Publication date
21 december 2023
Holding phone

De Europese bekendmakingsdrempels werden onlangs herzien door een aantal Europese Verordeningen. Deze drempelbedragen zullen in werking treden op 1 januari 2024,

De Europese bekendmakingsdrempels werden onlangs herzien door een aantal Europese Verordeningen (Verordeningen (EU) n° 2023/2495, 2023/2496, 2023/2497 en 2023/2510 van de Europese Commissie van 15 november 2023). De Belgische regelgeving werd hieraan aangepast door middel van een ministerieel besluit van 13 december 2023 (B.S., 18.12.2023) en een koninklijk besluit van 17 december 2023 (B.S., 21.12.2021).

 

De nieuwe drempels

 

Voor de klassieke sectoren,

  • wordt het bedrag 5.382.000 euro vervangen door het bedrag 5.538.000 euro,
  • wordt het bedrag 140.000 euro vervangen door het bedrag 143.000 euro,
  • wordt het bedrag 215.000 euro vervangen door het bedrag 221.000 euro.

 

Voor de speciale sectoren,

  • wordt het bedrag 5.382.000 euro vervangen door het bedrag 5.538.000 euro,
  • wordt het bedrag 431.000 euro vervangen door het bedrag 443.000 euro.

 

Voor de opdrachten op defensie en veiligheidsgebied,

  • wordt het bedrag 5.382.000 euro vervangen door het bedrag 5.538.000 euro,
  • wordt het bedrag 431.000 euro vervangen door het bedrag 443.000 euro.             

 

Voor de concessies  wordt het bedrag 5.382.000 euro vervangen door het bedrag 5.538.000 euro.

 

Deze wijziging van de Europese publicatiedrempels heeft ook gevolgen voor de toepassing van andere regels. Bijvoorbeeld :

  • de drempel die van toepassing is op de verplichting om de verdeling in percelen te overwegen als bedoeld in artikel 58 van de wet 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, wordt verhoogd van 140.000 euro naar 143.000 euro ;
  • de drempels die door middel van verwijzing zijn vastgesteld voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als bedoeld in artikel 90, 1° en 2° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, worden verhoogd van 140.000 euro naar 143.000 euro en van 215.000 euro naar 221.000 euro.

 

Deze drempelbedragen zullen in werking treden op 1 januari 2024, voor de opdrachten en de concessies die vanaf die datum zullen worden gelanceerd. Voor meer informatie omtrent de inwerkingtreding wordt verwezen naar artikel 5 van het voormelde ministerieel besluit van 13 december 2023.

Deel dit artikel

Meer nieuws