Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale ambtenaar en een handicap? Geef jouw mening!

Publication date
12 oktober 2023

Werk jij voor één van de federale organisaties? Heb jij een handicap? Dan horen we graag jouw mening over de selectieprocedure die je doormaakte en je ervaringen op de werkvloer.

Tewerkstelling van 3%

Op 13 december 2022 keurde het college van voorzitters, in samenspraak met de colleges van leidende ambtenaren, een actieplan goed om de 3%-tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken. Momenteel bereiken we gemiddeld 1,09% als federale overheid.

Om dit actieplan uit te voeren hebben de FOD BOSA en de FOD Sociale Zekerheid de krachten gebundeld, en samen met verschillende organisaties de acties verder uitgewerkt.

Ze vinden het enorm belangrijk om ook de stem van het federale personeel met een handicap te horen. Welke procedures helpen jou als persoon met een handicap? Welke noden ondervind jij op de werkvloer? Succesverhalen delen is even interessant.

Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Jouw antwoorden helpen  om de federale organisaties verder te ondersteunen en het beleid voor personen met een handicap te verbeteren.

Wie kan deelnemen?

We vragen aan alle federale werknemers met een handicap, aandoening of langdurige ziekte om deze enquête in te vullen.

 • Heb je een handicap en een attest? Dan krijg je een langere vragenlijst. We bevragen namelijk de positieve acties die vereisen dat je een attest van handicap hebt. Dit is op basis van een koninklijk besluit van 6 oktober 2005.
 • Heb je een handicap en géén attest? Dan krijg je een verkorte vragenlijst. We respecteren alle vormen van handicap en willen je ook de kans geven om jouw ervaringen te delen.

Vul de enquête in. De enquête loopt tot en met woensdag 8 november.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Maak kans op de Inclusieprijs 2024

  Publication date
  21 juni 2024
  Wil je een inclusieve actie van jouw organisatie zichtbaar maken? Goede praktijken uitwisselen tussen federale organisaties? Jouw organisatie laten schitteren en kans maken op een...
 • Ministerraad: managementfuncties

  Publication date
  19 juni 2024
  Op 26 april keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de regelgeving rond de managementfuncties in de FOD's, de POD's en ION's.
 • Talent Exchange-netwerk voortaan geleid door FOD BOSA

  Publication date
  14 juni 2024
  Via Talent Exchange kunnen (federale) ambtenaren een tijdelijke job uitoefenen binnen een andere overheidsorganisatie. Een ondersteunend netwerk ziet toe op de goede werking van...