Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: KB rond de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid

Publication date
28 september 2023
""

Het koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid werd op 12 september 2023 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  • Dit koninklijk besluit regelt de realisatie van gemeenschappelijke overeenkomsten in het kader van het federaal aankoopbeleid, wat op zich onderworpen blijft aan de goedkeuring van de ministerraad. De doelstellingen op het vlak van duurzaamheid, kmo-participatie en kostenbewust aankopen die reeds in het vorige KB geformuleerd werden, worden eveneens gehandhaafd.

    Het doel is om de FOD BOSA te versterken in zijn rol als facilitator voor wat betreft de gemeenschappelijke federale aankopen. Zo zal de aankoopcentrale van de FOD BOSA een centrale rol krijgen in de realisatie van de federale aankopen voor de gehele federale staat voor wat betreft de transversale behoeften. Voor de andere, meer specifieke, aankopen die als potentieel gemeenschappelijk geïdentificeerd kunnen worden, zal elke actieve of passieve deelnemer aan het federale aankoopbeleid de rol van aankoopcentrale op zich kunnen nemen op basis van hun expertise en capaciteit, maar ook in functie van de taken die via reglementaire, wettelijke of statutaire weg aan die deelnemer zijn toevertrouwd. De FOD BOSA zal deze dienst ondersteunen om de correcte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten en de processen voor het capteren en integreren van de behoeften te garanderen.

    Daarnaast zal het model transparanter en efficiënter worden door de invoering van een cartografie in termen van aankoopdomeinen, de verplichting om een planning van de gemeenschappelijke overeenkomsten op te stellen en de verdere digitalisering van overheidsopdrachten en de invoering van betere termijnen voor gemeenschappelijke overeenkomsten.

Deel dit artikel

Meer nieuws