Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het staatsblad: kopen, huren en leasen van emissievrije voertuigen

Publication date
12 april 2023
verkeersopstopping op een weg op een grijze en mistige dag

Het regeerakkoord van 30 september 2020 bepaalt dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij moeten zijn. Bovendien zal het na 1 juli 2024 alleen mogelijk zijn om schone bedrijfsvoertuigen zonder uitstoot van broeikasgassen aan te kopen (behalve voor bepaalde uitzonderingscategorieën). 

Met het oog op de naleving van het regeerakkoord voor voertuigen gebruikt door overheidsdiensten, werd de omzendbrief 307septies op 12/04/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze omzendbrief bevat de naleefvoorwaarden voor aankoop en leasing van voertuigen door overheidsdiensten. Vanaf de publicatiedatum trad deze dan ook in werking. 

De FOD BOSA werkt aan praktische infofiches en organiseerde reeds enkele infosessies omtrent de toepassing van deze omzendbrief. Bovendien werkt de FOD BOSA aan een kaderovereenkomst voor de leasing van schone en niet-vervuilende voertuigen. 

Meer info

 

Deel dit artikel

Meer nieuws