Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Integratie van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) in de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

Publication date
18 november 2022
" "

Met de oprichting van de FOD BOSA in 2017 besloot de regering om de gemeenschappelijke ondersteunende processen binnen de federale overheidsdiensten te integreren, om zo de dienstverlening aan burgers en ondernemingen te verbeteren.

 • In het verlengde van deze hervorming zal de overdracht van de opdrachten rond naar de FOD BOSA de coördinatie en de centrale sturing van de administratieve vereenvoudiging verbeteren.

  Opdrachten

  Als gevolg van de beslissing van de regering en het parlement zijn de opdrachten van de DAV geïntegreerd in die van de FOD BOSA.  Deze opdrachten behelzen het voorstellen van maatregelen om de administratieve complexiteit te beperken en de lasten voor bedrijven, burgers, verenigingen en overheden te verminderen:

  • door een methode te ontwikkelen en toe te passen, die het mogelijk maakt de kosten te becijferen die worden opgelegd door de regelgeving, door de formaliteiten en door de administratieve procedures van de federale administraties en andere organismen
  • door voorstellen te formuleren tot vermindering van de voor de ondernemingen, K.M.O.'s in het bijzonder, de burgers, de verenigingen en de overheidsdiensten
  • door het stimuleren en het voorstellen, onder meer op het niveau van de coördinatie, van initiatieven tot administratieve vereenvoudiging in de federale administraties en andere organisaties
  • door de samenwerking te organiseren tussen de verschillende federale administraties en andere organisaties gegroepeerd in een intern netwerk binnen deze administraties, alsook met een netwerk buiten deze administraties
  • door het formuleren van voorstellen, het promoten en het coördineren van acties tot verbetering van de kwaliteit van de regelgeving.
 • Mathieu Michel

  We moeten permanent streven naar een verbetering van de kwaliteit van onze administratieve dienstverlening. Administratieve vereenvoudiging is een van de pijlers van deze verbetering. Het doel is de dienstverlening leesbaarder, toegankelijker, performanter en dus efficiënter te maken voor de burgers.  Het is niet aan de burger om de gevolgen van de complexiteit van de Staat te dragen. De integratie van de opdrachten van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging in het Directoraat-generaal Vereenvoudiging & Digitalisering is een belangrijke stap om deze ambitie waar te maken. Achterliggend ligt de wens om de menselijke en financiële middelen die aan administratieve vereenvoudiging gewijd worden te verbeteren. Het DG Vereenvoudiging & Digitalisering zal zich zowel toespitsen op de vereenvoudiging van de processen als op de vereenvoudiging van de toegang tot deze processen voor de burgers, de zelfstandigen, de ondernemingen en de overheidsdiensten.

  Name
  Mathieu Michel
  Function
  Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging
 • Sturingscomité voor

  Het Sturingscomité voor Administratieve Vereenvoudiging wordt opgericht binnen de FOD BOSA.

  De samenstelling wordt aangepast om alle stakeholders op te nemen. Het zal achttien leden tellen: negen Franstaligen en negen Nederlandstaligen.

   

  DG Vereenvoudiging & Digitalisering

  De DAV wordt geïntegreerd in het Directoraat-generaal (DG) Digitale Transformatie.

  Het DG Digitale Transformatie krijgt een andere naam die de nieuwe lading beter dekt: het DG Vereenvoudiging & Digitalisering.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Veel interesse voor Top Skills-infosessie 

  Publication date
  10 juli 2024
  Eind juni vond Top Skills plaats, een infosessie voor iedereen die interesse heeft om (ooit) topmanager te worden bij de federale overheid. Meer dan 100 mensen kwamen er meer te...
 • Federaal platform om opleidingen te beheren

  Publication date
  04 juli 2024
  In december 2023 gunde de FOD BOSA de overheidsopdracht ‘Talent-LXP’ voor de talentbeheertoepassing ‘Cornerstone OnDemand’ (CSOD). De lancering van de eerste functionaliteiten van...