Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: motivering ontslag contractuele werknemers

Publication date
20 maart 2024
""

De wet van 13 maart 2024 over motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector is op 20 maart 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat verandert er concreet?

 1. Het recht om de concrete redenen te kennen die tot het ontslag hebben geleid

  Samengevat biedt de regeling een werknemer met ten minste zes maanden anciënniteit de mogelijkheid om zijn werkgever per aangetekende brief te vragen naar de redenen voor het ontslag, als de werkgever dit niet uit eigen initiatief meedeelde.

  Dit antwoord moet de elementen bevatten waardoor de werknemer de concrete redenen voor zijn ontslag kent.

  Als de werkgever niet binnen de gestelde termijn reageert of geen concrete redenen opgeeft, moet de werkgever een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan twee weken loon.
 2. Kennelijk onredelijk ontslag

Het kennelijk onredelijk ontslag is het ontslag van een voor onbepaalde tijd aangenomen werknemer om redenen

 • die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer
 • of die niet gebaseerd zijn op de behoeften van de werking van de onderneming, de instelling of de dienst
 • en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Bij een kennelijk onredelijk ontslag is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van minimum 3 weken en maximum 17 weken loon.

Toepassingsgebied

Deze wet is van toepassing op de hele Belgische publieke sector (federale, gefedereerde entiteiten, lokale overheden, overheidsbedrijven, enz.)

Inwerkingtreding

De bepalingen van deze wet treden in werking op 1 mei 2024 en zijn van toepassing op de ontslagen die de werkgever vanaf de datum van inwerkingtreding uitvoert.

Ontslagen die vóór deze datum door de werkgever zijn uitgesproken, blijven onderworpen aan de beginselen die vóór deze datum van toepassing waren.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • FOD BOSA wint Corporate IT Award

  Publication date
  17 april 2024
  De FOD BOSA viel in de prijzen: we mochten een prestigieuze Corporate IT Award in ontvangst nemen! En dat in misschien wel de mooiste categorie, die van 'Best citizen impact'. Onze...
 • Nieuwe editie TOP100 Tools for Learning bij WTC III

  Publication date
  16 april 2024
  Donderdag 13 juni 2024 organiseert de FOD BOSA voor de tiende keer de Top100 Tools for Learning, samen met Stimulearning en Epsilon, twee netwerken voor opleidingsprofessionals.