Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mydata.belgium.be: bekijk wie jouw persoonsgegevens geraadpleegd heeft

Publication date
13 juni 2023

Voortaan kan je zien in welke context jouw persoonsgegevens zijn geconsulteerd en wanneer dat gebeurde. Zo zetten we een grote stap vooruit naar meer transparantie. Deze maatregel valt onder Operatie Transparantie, een initiatief van Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering en Privacy, met als doel je stelselmatig meer inzicht te geven in de persoonsdata die bij de overheid bewaard worden.

In navolging van de GDPR-wetgeving werden de voorbije jaren door de federale overheidsdiensten al heel wat inspanningen geleverd om de privacy van de burger te verzekeren en de transparantie rond datagebruik te bevorderen. Met Operatie Transparantie willen we nog een stap verder gaan. 

Mydata.belgium.be

Via één unieke website - mydata.belgium.be - maken we informatie over de verwerking van persoonsgegevens toegankelijk.

De website werd begin vorig jaar al gelanceerd. Je kon er al langer in algemene termen zien welke overheidsinstellingen welke types van persoonsdata gebruiken bij hun werkzaamheden en binnen welke wettelijke opdracht ze dat doen. Daarbij konden ze ook per specifieke taak zien welke types van data precies gebruikt worden.

De grote nieuwigheid nu is dat je voortaan ook kan zien wanneer jouw persoonlijke gegevens geconsulteerd werden en wat daarvoor de context was, en dit tot een half jaar terug in de tijd.

Hoe werkt het?

Afhankelijk van de raadplegingen die effectief gebeurden, kan je vanaf nu zien wanneer er gegevens zijn opgevraagd, welke organisatie dat deed, wie de beheerder is van de brondata en welk type van gegevensverwerking plaatsvond. Bij de ene persoon kan het om een paar raadplegingen gaan, bij anderen om tientallen of honderden. In sommige gevallen kunnen er ook geen zijn.

De raadplegingen kunnen uiteenlopende redenen hebben. Ofwel gebeuren ze omdat je als burger zelf een overheidstoepassing hebt gebruikt. Het kan ook dat je contact had met een overheidsinstelling en de betrokken ambtenaar opzoekingen moest doen om je verder te helpen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een rijbewijs. Soms kan een ambtenaar ook persoonsgegevens opvragen zonder dat je daar (al) van op de hoogte bent. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de proactieve toekenning van bepaalde rechten, zoals de automatische toekenning van het sociale energietarief voor mensen die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen.

Meer informatie?

Lees het persbericht dat gepubliceerd werd op 13 juni, of consulteer jouw persoonlijk rapport op mydata.belgium.be!

Deel dit artikel

Meer nieuws