Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuw pilootproject: ambtenaren scholen zich om voor knelpuntfunctie

Publication date
06 maart 2023

Vandaag begonnen twaalf federale overheidsmedewerkers aan een intensief ontwikkeltraject dat hen omschoolt tot functioneel analist. Het traject maakt deel uit van het pilootproject Start to Combopath, waarmee de FOD BOSA knelpuntfuncties binnen de federale overheid sneller wil invullen. Een aanpak die blijkt te werken! Er komen dan ook zeker nog trajecten voor andere functies.

 • Functioneel analisten nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen organisaties. Als er een vraag is naar een IT-oplossing, vertaalt zo’n analist de vereisten naar specificaties waar een programmeur op verder kan bouwen. Het is dus met andere woorden een cruciale brugfunctie, die bovendien essentieel is voor de verdere digitalisering van de federale overheid. De vraag ernaar is groot, alleen is de instroom aan kandidaten te beperkt.

  Selectie op basis van potentieel en interesse

  Om meer kandidaten aan te trekken voor deze functie startten we het pilootproject Start to Combopath op, waarbij ambtenaren een omscholingstraject konden beginnen. In het najaar van 2022 werd een oproep gedaan onder de federale organisaties, waarvan er tien wilden instappen in dit project. Zo stelden zich uiteindelijk 33 ambtenaren kandidaat om functioneel analist te worden, een mooi aantal.

  Behalve dat je statutair ambtenaar moest zijn, waren er geen bijzondere deelnamevoorwaarden. Er werd geen IT-kennis gevraagd. Kandidaten werden geselecteerd op basis van hun potentieel, motivatie en leervermogen, in plaats van een specifiek diploma of beroepservaring.

  Jobgericht ontwikkelingstraject

  En ondertussen is het zover! Nu de selectie gemaakt is, konden vandaag twaalf kandidaten starten aan een intensief ontwikkelingstraject dat bestaat uit een opleiding van één maand, gevolgd door een ervaringstraject van zes maanden. Zowel kerncompetenties als verbredende competenties komen aan bod. Tijdens het ervaringstraject komen de deelnemers meteen terecht in hun toekomstig team, waar ze kunnen rekenen op de steun van een mentor. Zo leren ze dus al doende.

  Vervolg op pilootproject

  Dankzij dit pilootproject slaagden we erin om op een nieuwe manier kandidaten aan te trekken voor een functie die moeilijk in te vullen is. Tegelijk geven we mensen zo de kans om hun carrière een nieuwe wending te geven. Iedereen wint erbij, vandaar dat we zo’n ontwikkeltraject in de toekomst op regelmatige basis willen aanbieden, voor uiteenlopende knelpuntfuncties. Met als enig verschil dat ook externe kandidaten zullen kunnen deelnemen, waarmee we hopen nog meer geïnteresseerden aan te trekken.

  Neem zelf deel

  Wil je jou ook omscholen? Of wil je als federale overheidsorganisatie instappen in dit project? Hou onze kanalen dan goed in de gaten, later komen we met meer nieuws over nieuwe trajecten.

Deel dit artikel

Meer nieuws