Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ontwikkeling van feedbackcultuur vraagt tijd én juiste aanpak

Publication date
06 mei 2022

Recent organiseerde het hr-netwerk van de FOD BOSA een hybride evenement in het teken van feedbackcultuur, iets dat geleidelijk ingang moet vinden binnen de federale overheid. Enkele sprekers kwamen er hun inzichten delen terwijl deelnemers hun eigen kijk konden aanreiken. Dat alles samen leverde een interessante voormiddag op.

Het was minister Petra De Sutter, bevoegd voor Ambtenarenzaken, die met een openingsspeech het startschot van het event gaf, dat zowel ter plekke als online te volgen was. Meteen daarna kwam de eerste gastspreker aan de beurt. Koen Dewettinck van de Vlerick Business School gaf een verhelderende presentatie over feedbackcultuur. 

Ontwikkelingsgerichte feedback 

In die presentatie ging hij dieper in op zijn onderzoek waaruit blijkt dat leidinggevenden veel effectiever aan prestatiemanagement kunnen doen, zowel voor persoonlijke als organisatiewijde doelstellingen, wanneer er een feedbackcultuur is. Bovendien is feedback die ontwikkelingsgericht is, met de toekomst voor ogen dus, duidelijk effectiever dan feedback gericht op prestaties, waarbij de blik op het verleden valt. 

Koen Dewettinck had het ook over verschillende hefbomen waardoor je met succes een feedbackcultuur kan uitbouwen. De ‘span of control’, ofwel het aantal personen dat een leidinggevende evalueert, is daar één van. Regelmatig informele gesprekken hebben met medewerkers bevordert het engagement. Maar met een te grote ‘span of control’ kan je geen voldoende hoge frequentie of aanhouden. Terwijl continue feedback net een positief effect heeft op persoonlijke én organisatiewijde doelstellingen. 

RTBF als voorbeeldcase 

Aansluitend was het aan Christine Thiran, hr-directeur bij de RTBF, die een actieplan kwam voorstellen waarmee het mediabedrijf sinds 2018 een leer- en feedbackcultuur introduceerde. Om dat te bewerkstelligen kwam er een nieuw evaluatiesysteem zonder eindvermeldingen en wordt vanaf nu gefocust op ontwikkeling en ‘management van dichtbij’, zaken die doen denken aan wat de BOSA met Symfonie, het nieuwe evaluatiesysteem bij de federale overheid, beoogt. 

Christine Thiran benadrukte ook dat het tijd vergt om een volwassen feedbackcultuur uit te bouwen. Vandaar ook de opstart van een nieuw actieplan, met de blik op het jaar 2027. In functie daarvan vinden momenteel gerichte bevragingen plaats onder leidinggevenden, waarvan de input verzameld wordt in een rapport. Dat moet uiteindelijk helpen om werkpunten te identificeren die meegenomen worden in de individuele coaching voor leidinggevenden. Op deze manier wordt de transitie naar een informele feedbackcultuur bij de RTBF stap per stap ondersteund. 

Tool voor feedback 

Vervolgens spraken Christel Brouwers en Nathalie Van Looy van de FOD BOSA over Panorama, een tool die binnen de organisatie zelf ontwikkeld is en 360° feedback mogelijk maakt. Zo laat de tool toe om via een vragenlijst anoniem feedback te verzamelen en groeperen. Tot slot konden deelnemers nog hun visie doorspelen tijdens een interactief moment, iets waar nog dieper op kon worden voortgegaan tijdens het gebruikelijke netwerken achteraf.

Meer info

Wil je meer zien of horen van dit evenement van het hr-netwerk, dan vind je hier links naar:  

Deel dit artikel

Meer nieuws