Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overheidsopdrachten onder de Europese drempels: mededeling van statistische gegevens

Publication date
05 februari 2024

Aanbesteders moeten uiterlijk op 15 maart 2024 de totale waarde van de overheidsopdrachten waarvan het bedrag lager is dan de Europese drempels, aan de FOD Kanselarij bezorgen.

moeten uiterlijk op 15 maart 2024 de totale waarde van de overheidsopdrachten waarvan het bedrag lager is dan de Europese drempels, aan de Kanselarij bezorgen en dit opgesplitst naargelang het gaat om opdrachten voor werken, leveringen of diensten.

Dat wordt bepaald in artikel 165, § 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Verstuur de gegevens naar de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten, via dit online formulier: http://www.marchéspublics.belgique.be/nl.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws