Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ziektepensioen ambtenaren: hervorming op komst

Publication date
25 januari 2024
Medisch onderzoek tussen twee mensen aan een tafel: een vrouwelijke arts stelt vragen aan een mannelijke patiënt.

Het ziektepensioen voor ambtenaren wordt binnenkort hervormd. Ambtenaren met gezondheidsproblemen blijven medisch opgevolgd worden en, als de gezondheid het toelaat, nieuwe arbeidskansen krijgen. De filosofie achter de hervorming is om te focussen op ‘wat nog mogelijk is’ voor de werknemer, in plaats van op wat niet meer mogelijk is.

De nieuwe regels introduceren daarom belangrijke veranderingen om het welzijn van ambtenaren met langdurig ziekteverlof en die in disponibiliteit zijn terechtgekomen, te verbeteren en de mogelijkheden voor hun re-integratie te verhogen.

Kernpunten van de hervorming

  • Geen definitieve pensionering meer voor ambtenaren wegens ziekte
  • Creatie van een nieuwe administratieve stand, de tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Betere opvolging en ‘terug naar werk’ begeleiding
  • Responsabilisering van publieke werkgevers
  • Een uitkering die beter beschermt tegen armoede en werken beloont.

Er zijn nog enkele stappen te doorlopen voor dit dossier definitief is.

Deel dit artikel

Meer nieuws